Поточний номер

Том 39 № 1 (2024): Наука та будівництво

Науково-технічний журнал

ISSN 2313-6669

Засновник: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

Опубліковано: 2024-06-03

Весь випуск

Переглянути всі випуски

Журнал “Наука та будівництво” був створений у 2014 р. державним підприємством "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (НДІБК).

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409.

Мета Журналу - створення простору новітньої публічної комунікації науковців та офіційного визнання наукових публікацій, зокрема донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот шляхом своєчасної та систематичної публікації українською, російською, англійською мовами оригінальних наукових, науково-технічних і науково-аналітичних статей вітчизняних та закордонних фахівців у сфері будівництва, які представляють наукові організації, державні установи, вищі навчальні заклади та підприємства будівельної галузі.

Категорії читачів Журналу: науковці, інженери, технологи, які публікують оригінальні наукові статті, з отриманими новими результатами та науковою новизною.

Проблематика Журналу:

  • Технічне регулювання у будівництві.
  • Будівельні конструкції.
  • Сейсмостійке будівництво.
  • Геотехніка.
  • Будівництво в складних інженерно-геологічних умовах.
  • Надійність і безпека будівель та споруд.
  • Енергоефективність у будівництві.

Журнал виходить 4 рази на рік і містить статті двома мовами: українською, англійською.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №20575-10375 Р від 24.02.2014 р.

ISSN друкованої версії: 2313-6669