АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ НАУКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

  • Генадій Фаренюк Доктор техн. наук, професор, директор ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ https://orcid.org/0000-0002-5703-3976
Ключові слова: будівлі, військові дії, пошкод- ження, руйнація, прогресуюче обвалення, інструментальні обстеження, будівельні норми

Анотація

Наведений аналіз наукових задач, актуальність
яких обумовлена військовими діями російської
федерації в Україні та ліквідації наслідків
військових пошкоджень будівель та споруд.
Житлові та громадські будівлі не проектували-
ся та не розраховувалися на стійкість від вибу-
хових пристроїв, тому чисельні їх руйнування
потребують проведення спеціальних досліджень.
Наданий аналіз існуючих наукових робіт з
оцінювання технічного стану багатоповерхо-
вих житлових будинків, пошкоджених внаслідок
військових дій. Наведені напрямки досліджень,
які дозволять встановлювати можливість подаль-
шого відновлення пошкоджених будівель та спо-
руд або приймати обґрунтовані науковими дани-
ми висновки про необхідність повного чи част-
кового демонтажу. Наукові дослідження мають
проводитися на системному рівні, який дозволяє
визначати впливи вибухових дій на структуру
будівельних матеріалів та фізико-механічні харак-
теристики конструкцій, що потребує залучення
значних фінансових ресурсів. Наведений аналіз
підходів до фінансування наукових досліджень та
відповідного розвитку галузевої науки у розвину-
тих країнах світу та в Україні у довоєнний період.
Розглянуто питання стану системи будівельних
норм та стандартів в умовах виконання прийнятої
Україною політики максимальної адаптації
національних стандартів з європейськими
та міжнародними стандартами. Відзначено
необхідність повноцінного запровадження Закону
України «Про надання будівельної продукції на
ринку», яким імплементовано в Україні Регламент
ЄC 305/2011 (Construction Products Regulation,
CPR), згідно з вимогами якого успішно працю-
ють всі учасники європейського будівельного
ринку. Підкреслено, що при відбудові України
правила CPR будуть визначальними для реалізації
відповідних масштабних проектів, що може
бути проблемним для вітчизняних будівельних
компаній, які не мають практичного досвіду робіт
згідно з правилами CPR. Надаються пріоритетні
напрямки розвитку будівельної галузі із забезпе-
чення інноваційного перетворення України при її
повоєнній відбудові.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. Закон України «Про наукову і науково-технічну
діяльність». Відомості Верховної Ради (ВВР),
2016, № 3, ст. 25.
2. Міністерство фінансів України. Доступно:
https://mof.gov.ua/
3. OECD. Gross domestic spending on R&D.
Доступно: https://data.oecd.org/rd/gross-domesticspending-
on-r-d.htm
4. Statista. Worldwide research and development gross
expenditure by top countries. Доступно: https://
www.statista.com/statistics/732247/worldwideresearch-
and-development-gross-expenditure-topcountries/
5. Eurostat. Доступно: https://ec.europa.eu/eurostat/
web/products-eurostat-news/w/ddn-20230804-2
6. Фаренюк Г.Г. Вплив екстремальних дій на
експлуатаційну придатність та надійність
конструкцій фасадної теплоізоляції. Наука та
будівництво, 2023, № 2 (36), с. 3-11.
7. Фаренюк Г.Г., Немчинов Ю.І., Мар'єнков М.Г.,
Бабік К.М. Оцінка стану будівель і споруд
вібродинамічним методом після військових
пошкоджень. Наука та будівництво, 2022,
№ 2, с. 3-18.
8. Сергійчук В.А., Бєлоконь А.М., Табарке-
вич Н.В., Табаркевич О.О. Особливості обсте-
ження та оцінки технічного стану житлового
будинку, пошкодженого внаслідок військових
дій, щодо його придатності до подальшої
експлуатації. Наука та будівництво, 2023, № 1,
с. 27-42.
9. Слюсаренко Ю.С., Мелашенко Ю.Б, Іщенко Ю.І.
Досвід обстеження панельних будинків,
пошкоджених внаслідок бойових дій. Наука та
будівництво, 2023, № 2, с. 41-50.
10. Методика проведення обстеження та оформ-
лення його результатів. Затверджено Наказом
Міністерства розвитку громад та територій
України від 06.08.2022 року № 144.
11. Фаренюк Г.Г., Любченко І.Г., Рубан Ю.А.
Обстеження та аварійно-відновлювальні роботи
на об’єктах, які зазнали пошкоджень внаслідок
збройної агресії російської федерації. Наука та
будівництво, 2022, № 3-4, с. 49-54.
12. Яковенко М.С., Зорін Є.В., Бень І.В. Геоде-
зичний моніторинг часових змін деформова-
ного стану під час відновлення будівлі/спору-
ди, що постраждала від бойових дій внаслідок
воєнної агресії рф. Наука та будівництво, 2023,
№ 2, с. 51-66.
13. Яковенко М.С. Щодо питань геодезичного
обстеження будівель, що постраждали внаслі-
док воєнної агресії російської федерації. Наука
та будівництво, 2022, № 3-4, с. 37-48.
14. Глуховський В.П., Лісений О.М., Мар'єн-
ков М.Г., Дубовик С.О., Любченко І.Г.,
Яковенко М.С. Обстеження, оцінка технічного
стану та умови відновлення житлового будин-
ку на проспекті Лобановського, 6-А в м. Києві,
пошкодженого внаслідок воєнних дій. Наука та
будівництво, 2022, № 3-4, с. 55-68.
15. Пошкодження інфраструктури та економічні
наслідки російського вторгнення. KSE Institute.
Доступно: https://kse.ua
16. Методика обстеження будівель та спо-
руд, пошкоджених внаслідок надзвичайних
ситуацій, бойових дій та терористичних актів.
Затверджено наказом Міністерства розвитку
громад та територій України 28.04.2022 р. № 65.
17. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обсте-
ження будівель і споруд для визначення та
оцінки їх технічного стану. Київ: УкрНДНЦ,
2017, 47 с.
18. Перельмутер А.В., Пічугін С.Ф. Деякі
особливості надійності пошкоджених сталевих
конструкцій. Наука та будівництво, 2023, № 1,
с. 15-26.
19. ДБН В.2.2-5:2023 Захисні споруди цивільного
захисту. Київ: Міністерство розвитку громад,
територій та інфраструктури України, 2023.
131с.
20. Закон України «Про надання будівельної
продукції на ринку»
21. ДБН В.1.2-6:2021. Основні вимоги до будівель
і споруд. Механічний опір та стійкість. Київ:
Міністерство розвитку громад та територій
України, 2022. 36 с.
22. ДБН В.1.2-7:2021. Основні вимоги до будівель
і споруд. Пожежна безпека. Київ: Міністерство
розвитку громад та територій України, 2022.
17 с.
23. ДБН В.1.2-8:2021. Основні вимоги до будівель
і споруд. Гігієна, здоров’я та захист довкілля.
Київ: Міністерство розвитку громад та територій
України, 2022. 15 с.
24. ДБН В.1.2-9:2021. Основні вимоги до будівель
і споруд. Безпека і доступність під час
експлуатації. Київ: Міністерство розвитку гро-
мад та територій України, 2022. 17 с.
25. ДБН В.1.2-10:2021. Основні вимоги до будівель
і споруд. Захист від шуму та вібрації. Київ:
Міністерство розвитку громад та територій
України, 2022. 20 с.
26. ДБН В.1.2-11:2021. Основні вимоги до
будівель і споруд. Енергозбереження та
енергоефективність. Київ: Міністерство розвит-
ку громад та територій України, 2022. 21 с.
ISSN 2313????6669 ????SCIENCE & CONSTRUCTION???? ????НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО12 ???? 1(39)’2024
27. Закон України «Про стандартизацію» від
5 червня 2014 року № 1315-VII.

Переглядів анотації: 21
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2024-06-03