В номері журналу висвітлюються питання:

  • Теоретичні основи застосування неметалевої композитної арматури в бетонних елементах
  • Аналіз методів пошуку взаємовпливу проектованих та існуючих споруд в умовах щільної забудови
  • Розрахунок плоских залізобетонних рам з урахуванням фактору часу
  • Високоміцні  сульфатостійкі бетони, модифіковані алюмосилікатними добавками
  • Оцінка сейсмостійкості дамб на основі робіт із сейсморайонування майданчика будівництва
Опубліковано: 2016-03-01

Весь випуск