МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДЕФОРМАЦІЙНО-СИЛОВОЮ МОДЕЛЛЮ

  • Є.М. БАБИЧ Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-1746-9991
  • В.М. РОМАШКО Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-3448-7489
Ключові слова: залізобетон, елементи, діаграма стану, розрахунок, методологія

Анотація

Представлено найважливіші положення узагальненої методології розрахунку нормальних перерізів залізобетонних елементів за граничними станами, розробленої за деформаційно-силовою моделлю, в основу якої закладено діаграму стану елемента «момент-кривина». Використання зазначеної діаграми у розрахунках забезпечує інтегральну оцінку напружено-деформованого стану нормальних перерізів за гіпотезою, що функціонально поєднує силові фактори з деформаційними параметрами завантаженого
залізобетонного елемента. В результаті цього систему статичних, геометричних та фізичних співвідношень, якими визначається напружено-деформований стан залізобетонного елемента, доповнено додатковими аналітичними залежностями. Ці залежності сприяють розкриттю внутрішньої статичної невизначеності перерізів залізобетонних елементів, забезпечують методологічну єдність їх розрахунків за граничними станами з уникненням численних ітераційних операцій при цьому. Обґрунтовано з фізичної точки зору пропозиції щодо застосування критеріїв вичерпання несучої здатності залізобетонних елементів. Чітко окреслено функціональний зв'язок діаграм деформування матеріалів (бетону та арматури) з діаграмами стану залізобетонних елементів при їх розрахунках за несучою здатністю, прогинами та тріщиностійкістю. Сформульовано найважливіші положення теорії їх тріщиностійкості, що методологічно обґрунтовані з фізичної точки зору та максимально позбавлені емпіризму. Розроблено методологію розрахунку ширини розкриття нормальних тріщин і відстані між ними з урахуванням не тільки зчеплення арматури з бетоном, але й зміни напружень уздовж осі арматури. Завдяки універсальній залежності «моменткривина» отримано замкнуті рішення щодо визначення кривини та розрахунку деформацій (прогинів) залізобетонних елементів різними методологіями, в тому числі і енергетичними.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Переглядів анотації: 87
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2019-05-10