РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУНІКУЛЕРА ПО ВУЛ. НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

  • Ольга Шпаковська Молодший науковий співробітник, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», . Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6063-6607
  • Ярослав Домбровський Завідувач лабораторії, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0003-0687-1256
  • Оксана Шидловська Молодший науковий співробітник, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», . Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7126-9133
  • Валерій Шумінський Канд. техн. наук, провідний науковий співробітник, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8751-1983
Ключові слова: зона впливу, коефіцієнт стійкості, підпірна стіна, напружено-деформований стан, розрахунки, стійкість, схил, фунікулер.

Анотація

В статті наведені результати обґрунтування
необхідності проведення реконструкції Фунікулера
по вул. Набережне шосе, 2 у Подільському районі
м. Києва на основі аналізу інженерно-геологічних
та гідрогеологічних умов ділянки будівництва,
аналізу результатів візуального обстеження схилу
та підпірних стін з метою виявлення ознак зсув-
них процесів, оцінки стійкості схилу на ділянці
розташування Фунікулеру шляхом визначення
коефіцієнтів стійкості схилу по трасі Фунікулера
без споруди, із спорудою до та після реконструкції
для ґрунтів у природному та водонасиченому
станах, оцінки зміни напружено-деформованого
стану схилу та визначення зони впливу Фунікулера
на схил, а також надані рекомендації щодо забез-
печення стійкості схилу в зоні розташування
Фунікулеру.
Конструкція Фунікулеру належить до класу
наслідків (відповідальності) СС3, згідно з [9, 10],
оскільки пов'язана із забезпеченням безпеки при
перевезенні пасажирів.
Для оцінки впливу реконструкції Фунікулеру
були виконані перевірочні розрахунки стійкості
схилу, які виконувались методом скінченних
елементів, в якому розглядається напружено-
здеформований стан ґрунтового масиву з ураху-
ванням пружної або пружно-пластичної моделі
поведінки ґрунту по моделі Мора-Кулона.
При розрахунках стійкості схилу визнача-
лися коефіцієнти запасу стійкості, які повинні
бути більшими або рівними за нормативний
коефіцієнт запасу стійкості ksn, для класу наслідків
(відповідальності) СС3, що відповідає настанню
граничного стану рівноваги при різних реальних
розрахункових ситуаціях.
Результати розрахунків стійкості схилу з
Фунікулером свідчать про те, що нормативна
стійкість схилу при реконструкції Фунікулеру буде
УДК 624.012.045 (075.8)
Doi: https://doi.org/10.33644/2313-6679-34-2022-7
ДОМБРОВСЬКИЙ Я. І.
Завідувач лабораторії,
ДП «Державний науково-
дослідний інститут будівельних
конструкцій»,
м. Київ, Україна,
355niisk356@gmail.com,
тел. +38 (067) 420-57-55,
ORCID: 0000-0003-0687-1256
ШИДЛОВСЬКА О. В.
Молодший науковий
співробітник, ДП «Державний
науково-дослідний інститут
будівельних
конструкцій»,
м. Київ, Україна,
e-mail: shidoksana@gmail.com,
tel. +38 (068) 476-16-18,
ORCID: 0000-0002-7126-9133
ШПАКОВСЬКА О. М.
Молодший науковий
співробітник, ДП «Державний
науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій», .
Київ, Україна,
e-mail:andresolkaoli4ka@gmail.com,
tel. +38 (068) 476-16-12,
ORCID: 0000-0001-6063-6607
ШУМІНСЬКИЙ В. Д.
Канд. техн. наук, провідний
науковий співробітник,
ДП «Державний науково-
дослідний інститут будівельних
конструкцій»,
м. Київ, Україна,
e-mail: shumikvd@gmail.com,
тел. +38 (096) 617-55-70,
ORCID: 0000-0002-8751-1983
70 ISSN 2313-6669 «SCIENCE & CONSTRUCTION» «НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО» 3-4(33-34)’2022
забезпечена при різних розрахункових ситуаціях
для ґрунтів у природному стані та при їх повно-
му водонасиченні (зниженні фізико-механічних
характеристик ґрунтів).
Для забезпечення безпеки роботи Фунікулеру
були наведені рекомендації щодо підвищення
стійкості схилу в зоні його впливу.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. Проектна документація по об’єкту:
«Реконструкція Фунікулеру» («Архітектурні,
інженерні та геодезичні послуги» код
71250000-5 за ДК 021:2015). Технічний
звіт. Книга 2. Інженерно-геологічні
вишукування. Пояснювальна записка.
Текстові додатки. Графічні додатки. Шифр
36259541-ГЛ-29-06/2017-00.02. – Київ: ТОВ
«Інжінербудпроект», 2017.
2. Реконструкція Фунікулеру. Звіт про технічний
стан несучих конструкцій верхньої станції
фунікулера літера «А» по вул. Сагайдачного,
3 в м. Київ. Том 1. Шифр 54.17-42-ТО.
АБ.01 – Київ: Архітектурно-реставраційне
підприємство «СОФІЯ», 2017.
3. Реконструкція Фунікулеру. Звіт про технічне
обстеження нижньої станції. Том 2. Шифр
54.17-42-ТО.АБ.02 – Київ: Архітектурно-
реставраційне підприємство «СОФІЯ»,
2017.
4. Реконструкція Фунікулеру. Звіт про технічне
обстеження та випробовування естака-
ди. Том 5. Шифр 54.17-42-ТО.КБ – Київ:
Архітектурно-реставраційне підприємство
«СОФІЯ», 2017.
5. Реконструкція Фунікулеру. Звіт про
залізничну колію та фундамент під колію.
Том 9. Шифр 54.17-42-ТО.ЗК – Київ:
Архітектурно-реставраційне підприємство
«СОФІЯ», 2017.
6. Звіт про науково-технічну роботу «Обстеження
та оцінка технічного стану підпірних стін,
які розташовані на Володимирській гірці
в м. Києві на ділянці реконструкції і бла-
гоустрою парку. Оцінка стійкості схилу на
ділянках розташування підпірних стін. Етап
2. Обстеження та оцінка технічного стану
підпірних стін ПС-7, ПС-11-1 і ПС-11-2, які
розташовані на ділянці реконструкції і бла-
Рисунок 6 – Результати розрахунку стійкості схилу з
Фунікулером, обладнанням та вагонів з пасажирами для ґрунтів
при повному їх водонасиченні
78 ISSN 2313-6669 «SCIENCE & CONSTRUCTION» «НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО» 3-4(33-34)’2022
гоустрою парку на Володимирській гірці в
м. Києві. – Київ: ДП НДІБК, 2018.
7. Інженерні вишукування для будівництва:
ДБН А.2.1-1-2008. [Чинні від 2009-
07-01]. – К.: Мінрегіон України, ДП
«Укрархбудінформ», 2009. – 78 с. – (Державні
будівельні норми).
8. Будівництво у сейсмічних районах України.
ДБН В.1.1-12-2014. ‒ [Чинний від 2014-10-
01]. ‒ Київ: Мінрегіонбуд України, 2014.
‒ 110 с. ‒ (Державні будівельні норми
України).
9. Загальні принципи забезпечення надійності
та конструктивної безпеки будівель
і споруд: ДБН В.1.2-14:2018 [Чинні від
2019-01-01]. – К.: Мінрегіон України,
ДП «Укрархбудінформ», 2018. – 30 с. –
(Державні будівельні норми).
10. Будівлі та споруди. Визначення класу
наслідків (відповідальності): ДСТУ
8855:2019: [Чинні від 2019-12-01]. – К.:
Мінрегіон, ДП «УкрНДНЦ», 2019. – 13 с. –
(Державний стандарт України)
11. Захист від небезпечних геологічних
процесів. Основні положення: ДБН
В.1.1-24:2009 [Чинні від 2011-01-01]. – К.:
Мінрегіонбуд України, 2010. – 108 с. –
(Державні будівельні норми).
12. Інженерний захист територій, будівель
і споруд від зсувів та обвалів. Основні
положення: ДБН В.1.1-46:2017 – [Чинні
від 2017-11-01]. – К.: Мінрегіон України,
ДП «Укрархбудінформ», 2017. – 43 с. –
(Державні будівельні норми України).

Переглядів анотації: 21
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2023-01-27