Відкрита галузева нарада

2018-06-18

Офіс ефективного регулювання і Український центр сталевого будівництва за підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України провели 17 квітня 2018 року Відкриту галузеву нараду «Безпечність будівель та споруд: проблеми застарілої нормативної бази та фальсифікату в будівництві».

p.jpg

dsc_1526.jpg

Директор  ДП НДІБК  Геннадій  Фаренюк  проінформував,  що  на  сьогодні  стан  та   основні проблеми   розвитку   нормативної   бази    будівельної   галузі    України    обумовлюють   необхідність її удосконалення.

Будівельні норми та стандарти у сукупності з процедурами оцінки відповідності та підтвердження придатності складають сферу технічного регулювання у будівництві і є взаємопов'язаним комплексом документів, спрямованим на забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів та життєвого середовища.

Питання перегляду будівельних норм та нормативних документів, необхідно перевіряти принаймні один раз на п’ять років з дати набуття їх чинності або останньої перевірки, якщо не виникне потреби перевірити їх раніше, є досить актуальним.

В напрямку системи нормування у будівництві станом на квітень 2018 року:

 • чинні 110 ДБН, з них 95 ДБН потребують перегляду (затверджені до 2013 року включно);
 • чинні 42  СНиП, що потребують перегляду (затверджені до 1991 року включно);
 • чинні 14 СН, що потребують перегляду (затверджені до 1985 року включно).

В ході проведеного аналізу будівельних норм щодо їх  відповідності   вимогам   чинного законодавства, забезпечення їх взаємоузгодженості та актуалізації, було встановлено необхідність їх перегляду з метою:

 • оновлення чинних будівельних норм шляхом їх перегляду в цілому;
 • приведення у відповідність до Закону України «Про будівельні норми» щодо викладу обов’язкових вимог та положень;
 • приведення у відповідність до чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності;
 • взаємоузгодженості з пов’язаними нормативними актами та нормативними документами;
 • осучаснення термінів та понять;
 • усунення невідповідностей щодо оформлення та викладу обов’язкових вимог та положень будівельних норм відповідно до ДСТУ Б А.1.1-91:2008 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм»; 
 • актуалізації нормативних посилань відповідно до наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та інших центральних органів виконавчої влади;
 • актуалізації бібліографічних посилань.

В напрямку системи стандартизації у будівництві станом на квітень 2018 року:

 • чинні  884 нормативних документів, з них 761 нормативних документів потребують перегляду (прийняті до 2013 року включно);
 • чинні 531 нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, з них  248 нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, потребують перегляду (прийняті до 2013 року включно);
 • чинні  5 нормативних документів, гармонізованих з ETAG, що потребують перегляду (прийняті до 2013 року включно);
 • чинні  5 нормативних документів, гармонізованих з ЕОТА GD, що потребують перегляду (прийняті до 2013 року включно).

На сьогодні проводиться велика і надзвичайно важлива робота, пов’язана із формуванням та удосконаленням нормативної бази, інтегрованої у міжнародно-правовий простір технічного регулювання в будівництві.

Так, встановлено кількість європейських стандартів, відібраних за кодами УКНД за класами 91 «Будівельні матеріали та будівництво» і 93 «Цивільне будівництво» згідно з ДК 004:2008 «Український класифікатор нормативних документів (ICS:2005, MOD)».

В загальному переліку кількість європейських стандартів становить 2 857, з них 748 прийнятих європейських стандартів як національні стандарти. В ході проведення аналізу, було встановлено 373 національних стандартів, гармонізованих з європейськими стандартами, що потребують перегляду (прийняті до 2013 року включно).
 
Основним із напрямків розвитку нормативної бази в Україні є впровадження та актуалізація національних стандартів, гармонізованих з відповідними частинами Єврокодів. В ході аналізу 58 національних стандартів, гармонізованих з відповідними частинами Єврокодів, було встановлено 20 національних стандартів, гармонізованих з відповідними частинами Єврокодів, що потребують перегляду з метою доповнення відповідними змінами та поправками, що прийняті в ЄС (1 перевиданий Єврокод 6 (Частина 1-1) та 15 змін і 6 поправок до відповідних частин Єврокодів).
 
З метою інтегрування нормативної бази у міжнародно-правовий простір технічного регулювання в будівництві продовжується робота щодо прийняття гармонізованих європейських стандартів, що підпадають під дію Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради, яким встановлено гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовано Директиву Ради 89/106/ЄEC, як національних стандартів. В ході аналізу було встановлено  444 гармонізованих європейських стандартів, з них 152 прийнятих як національні стандарти.  У зв’язку із прийняттям в ЄС нових редакцій гармонізованих європейських стандартів було встановлено 25 прийнятих гармонізованих європейських стандартів як національні стандарти,   що потребують перегляду.
 
Під час заходу ключові учасники наради обговорили проблеми, пов’язані із застарілістю нормативної бази, відсутністю стандартів, гармонізованих із європейськими, фальсифікатом будівельної продукції, особливостями тендерних процедур і ринкового нагляду.
 
7.jpg
 
3.jpg