[1]
Г. ФАРЕНЮК, СТРУКТУРА ТА МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ, scienceandconstruction, vol 13, no 3, pp 4-15, Трав 2019.