(1)
ФАРЕНЮК, Г. СТРУКТУРА ТА МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ. scienceandconstruction 2019, 13, 4-15.