ОБСТЕЖЕННЯ ТА АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ НА ОБ’ЄКТАХ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ПОШКОДЖЕНЬ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  • Іван Любченко Канд. технічних наук, інженер- проектувальник, експерт з технічного обстеження будівель і споруд, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
  • Геннадій Фаренюк Доктор техн. наук, професор, директор ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ https://orcid.org/0000-0002-5703-3976
  • Юрій Рубан Президент ВГО «Гільдія проектувальників у буді- вництві»
Ключові слова: Невідкладні протиаварійні, аварійно-відновлювальні роботи, клас наслідків (відповідальності), відновлення експлуатаційної придатності, надійність і безпека об’єктів.

Анотація

Повномасштабні бойові дії російської федерації
призводять до величезних руйнувань будівель
та споруд на території України. Руйнування гро-
мадських будівель, які не розраховані на сприй-
няття вибухових впливів, призводить до виник-
нення загроз життю та здоров’ю як населення, так
і працівникам аварійно-будівельних організацій.
Руйнування мають різний рівень і майже у всіх
випадках їх характер є унікальним для кожно-
го об’єкту, що потребує детальної оцінки для
визначення можливості відновлення будівель та
можливості безпечного перебування мешканців
у частини будівлі, яка зберіглась під час вибуху.
В Україні виконуються аварійно-відновлювальні
роботи та відновлення експлуатаційної
придатності значно пошкоджених будівельних
об’єктів внаслідок збройної агресії російської
федерації. На час дії правового режиму воєнного
стану Кабінет Міністрів України низкою постанов
надав роз’яснення щодо будівельної діяльності з
визначенням положень щодо виконання аварійно-
відновлювальних робіт шляхом капітального
ремонту пошкоджених об’єктів. Особливості обсте-
ження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок
бойових дій, визначені Методикою, затвердженою
Мінрегіоном України.
Накопичено певний досвід обстеження
пошкоджених об’єктів та виконання аварійно-
відновлювальних робіт, визначена необхідність удо-
сконалення нормативних вимог та рекомендацій
щодо виконання обстежень, розроблення проектів
аварійно-відновлювальних робіт та відновлення
експлуатаційної придатності об’єктів зі зруйнува-
ними будівельними конструкціями.
На підставі розроблених пропозицій слід внести
зміни в ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо
обстеження будівель і споруд для визначення та
оцінки їх технічного стану» щодо уточнення скла-
УДК 624.04
Doi: https://doi.org/10.33644/2313-6679-34-2022-5
ФАРЕНЮК Г.Г.
Д-р технічних наук, профе-
сор, директор, ДП «Державний
науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій»,
м. Київ, Україна.
e-mail: ndibk@ndibk.gov.ua,
тел. +38 (044) 249-72-34,
ORCID: 0000-0002-5703-3976
РУБАН Ю.Я.
Президент ВГО «Гільдія
проектувальників у буді-
вництві»,
м. Київ, Україна
e-mail: yuriyruban1959@gmail.com.
тел. +38 (067) 408-12-93,
ЛЮБЧЕНКО І.Г.
Канд. технічних наук, інженер-
проектувальник, експерт з
технічного обстеження будівель
і споруд, ДП «Державний
науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій»,
м. Київ, Україна,
e-mail: ivanndibk@gmail.com,
тел. +38 (097) 494-13-45
ORCID: 0000-0002 -3329-4725
50 ISSN 2313-6669 «SCIENCE & CONSTRUCTION» «НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО» 3-4(33-34)’2022
ду технічного задання з визначенням обсягу обсте-
ження та, за необхідності, виконання обмірних
креслень, розроблення технічних рішень і робо-
чих креслень з невідкладних протиаварійних,
аварійно-відновлювальних робіт та відновлення
експлуатаційної придатності пошкоджених
конструкцій.
Запропоновано доопрацювати Методику
Мінрегіону України та надати тлумачення щодо
врахування класу наслідків (відповідальності) в
залежності від категорії пошкодження та характе-
ру руйнувань об’єкта, уточнення умов виконання
капітального ремонту без наявності робочих крес
лень.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. Зміни, що вносяться до Порядку проведен-
ня обстеження прийнятих в експлуатацію
об’єктів будівництва: постанова Кабінету
Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 423.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-
2022-%D0%BF#Text
2. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо
обстеження будівель і споруд для визначен-
ня та оцінки їх технічного стану. [Чинний
від 01.04.2017]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон,
2017. 63 с.
3. СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009
«Правила визначення фізичного зносу жит-
лових будинків». [Чинний від 03.02.2009].
Вид. офіц. Київ : Міністерство з питань
житлово-комунального господарства,
2009. 52 с.
4. Методика обстеження будівель та спо-
руд, пошкоджених внаслідок надзвичай-
них ситуацій, бойових дій та терористичних
актів. Затверджено наказом Міністерства
розвитку громад та територій України
28.04.2022 р. № 65. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/rada/show/v0065914-22#Text
5. Про внесення змін до Порядку затвер-
дження проектів будівництва і проведен-
ня їх експертизи. Затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 19 квітня
2022р. № 470. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/470-2022-%D0%BF#Text
6. ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків
(відповідальності). [Чинний від 01.12.2019].
Вид. офіц. Київ: Міністерство з питань
житлово-комунального господарства,
2013. 32 с.

Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-01-27