ЩОДО ПИТАНЬ ГЕОДЕЗИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  • Михайло Яковенко Завідувач лабораторії, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7800-8166
Ключові слова: Геодезичне обстеження, нівелір, тахеометр, обстеження будівель, крен, прогин, агресія РФ, воєнні злочини.

Анотація

Через постійні воєнні злочини російських
солдатів на території України, зокрема і руйну-
вання житлових та адміністративних будівель,
одним з головних завдань на сьогодні для
сфери будівництва є відновлення зруйновано-
го фонду. Одним з етапів відновлення є обсте-
ження технічного стану з метою виявлення
пошкоджених конструкцій та перевірка уцілілих
конструкцій. До процесу обстеження неод-
норазово були залучені геодезичні підрозділи
ДП НДІБК для виявлення або спростуван-
ня змін геометричних параметрів пошкодже-
них будівель. Геометричні параметри можна
поділити на дві групи: зміщення від горизонталі
та зміщення від вертикалі. Перші (зміщення від
горизонталі) – це відхилення від проектного поло-
ження горизонтальних конструкцій (перекриття,
балки) та будівель чи споруд в цілому. До таких
відхилень належать прогини, вигини, переко-
си, осідання. Другі (зміщення від вертикалі) – це
вихід з проектної вертикальної площини (крени,
горизонтальні зміщення стінових панелей тощо).
У публікації розглянуто технологію виконан-
ня геодезичного обстеження за двома параме-
трами (відхилення від вертикалі та горизонталі).
Приведено результати визначення відхилень
граней кутів будівлі від вертикалі на трьох
об’єктах, що постраждали внаслідок воєнної
агресії РФ (вул. Чорнобильська, 9А, Київ; просп.
Лобановського, 6А, Київ; вул. Чорновола, 15А,
Чернігів). Розглянуто технологію зйомки виходу
з площини стінових панелей об’єкту в Чернігові
(вул. Бєлова, 37).
Представлено графічні матеріали, на яких при-
ведено результати зйомки відхилень граней кутів
будівлі та стінових панелей від вертикалі.
Третя частина публікації наповнена матеріалом
про визначення прогинів плит/панелей перекрит-
тя, представлено графічні матеріали за результа-
тами геодезичного обстеження будівель (просп.
Лобановського, 6А, Київ; вул. Чорновола, 15А,
Чернігів; вул. Бєлова, 37, Чернігів).
У публікації приведено актуальність інженерно-
геодезичних робіт під час обстеження будівель,
що зазнали руйнувань від воєнної агресії РФ.
Інформація, отримана під час геодезичних обсте-
жень, може сигналізувати про понаднормовані
відхилення, що можуть призвести до аварійних
ситуацій.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. ДБН В.1.3-2:2010. Система забезпечен-
ня точності геометричних параметрів
у будівництві. Геодезичні роботи у
будівництві / Мінрегіонбуд України. – К. :
Укрархівбудінформ, 2010. – 55 с.
2. Яковенко М. Огляд видів геодезично-
го моніторингу будівель і споруд в склад-
них інженерно-геологічних умовах / М.
Яковенко, О. Нестеренко // Сучасні про-
блеми архітектури та містобудування..
– 2020. – №55. – С. 341-350. https://doi.
org/10.32347/2077-3455.2019.55.341-350
3. Яковенко М. С. Аналіз методів геодезичного
моніторингу деформацій інженерних спо-
руд та зсувних процесів ґрунтових масивів
/ М.С. Яковенко, О.В. Нестеренко.// Сучасні
проблеми архітектури та містобудування.–
2020.– №56.– С.345–363. https://doi.
org/10.32347/2077-3455.2020.56.345-363
4. Яковенко, М., 2021. Геометричне нівелювання
та побудова фактичної поверхні підлоги
резервуару. Збірник наукових праць
ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-
01.10.2021.v2.30
5. Яковенко, М., 2021. Метод моніторингу
змін ширини розкриття тріщин за допо-
могою деформометра лінійного розши-
рення «SDM 50/500» на базі індикатора
годинникового типу ИЧ-10. InterConf
(75), cc.303-313. https://doi.org/10.51582/
interconf.19-20.09.2021.034
6. Войтенко, С. П. Інженерна геодезія -
К:Знання, 2012. – 574с.
7. Білошицька, Н., Татарченко, З., Ревека,
А., Лобко, Д. Аналіз сучасних методів про-
ведення технічного обстеження будівель і
споруд // Містобудування та територіальне
планування. – 2022. - (79). – C.45–56. https://
doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.45-56
8. Головко, Р., Дубовик С., Зеленко Є,
Колумбет Л., Лісений О. Комплексне
дослідження технічного стану конструкцій
мосту через р. Десенку в м. Києві // Наука та
будівництво. – 2018. - 17(3), C. 34-46. https://
doi.org/10.33644/scienceandconstruction.
v17i3.47
9. Слюсаренко Ю., Лісений О., Головко
Р., Зеленко Є., Дубовик С., Колумбет Л.
Комплексне дослідження комунікаційного
колектора // Наука та будівництво. – 2018.-
15(1). - C.58-66. https://doi.org/10.33644/
scienceandconstruction.v0i1(15).9

Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2023-01-26