ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЛОУСАДКОВИХ БЕТОНІВ ДЛЯ SEAMLESS FLOOR TECHNOLOGY, ЩО РОЗРОБЛЕНІ ІННОВАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ КОМПАНІЇ ТОВ «АСТОР і КО» З КОМПЛЕКСНОЮ ДОБАВКОЮ ФІРМИ ТОВ «МАПЕІ УКРАЇНА»

  • admin admin
  • Леонід Шейніч Д-р технічних наук, проф., зав. відділу, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0002-7684-9495
  • Максим Миколаєць Канд. технічних наук, зав. лабораторії, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0002-8823-3401
  • Євгеній Крилов Канд. технічних наук, Науковий співробітник, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна
  • Анатолій СУРМАЧЕВСЬКИЙ Директор з якості. ТОВ «АСТОР І КО», м. Київ, Україна
  • Євгеній ЯЩЕНКО Директор технічного департа- менту ТОВ «Мапеі Україна» м.Київ, Україна
  • Катерина ПУШКАРЬОВА Д-р технічних наук, проф., завідувач кафедри будівельних матеріалів КНУБА м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7640-8625
Ключові слова: безусадний бетон, розширю- юча добавка, підлоги, технологія, еттрингіт, усад- ка, деформація, тверднення, цемент.

Анотація

В статті викладені відомості щодо отриман-
ня безусадних бетонів. Досліджені процеси
деформацій спеціальних малоусадних бетонів для
seamless floor technology. Ці бетони розроблені
спеціалістами Інноваційного центру ТОВ «Астор
і КО» та ТОВ «Мапеі Україна». Для розробле-
них бетонів притаманний складний грануломе-
тричний склад, застосування різних цементів та
використання хімічних добавок Dynamon SR3
(суперпластифікатор), Expancrete (розширююча добавка), Mapecure SRA25. Проаналізовані з ура-
хуванням умов тверднення технологічні операції
отримання безусадних та розширюючих бетонів.
Показано, що на ранніх етапах тверднення запро-
понованих бетонів спостерігаються деформації
розширення, а потім незначні деформації усад-
ки. Максимальна величина деформацій розши-
рення бетону зафіксована на 3 добу тверднен-
ня в нормальних умовах. Так, вона для бето-
ну на цементі ПЦІІ/А-Ш-500Р-Н деформація

розширення складає +0,568 мм/м, в той час,
а для бетону на цементі ПЦІІ/А-В-500Р-Н -
+0,494 мм/м. Встановлено, що процеси розши-
рення бетону в перші терміни тверднення пояс-
нюються наявністю вологості, яка сприяє утво-
ренню новоутворень подібних природному
еттрингіту, що потребує для свого синтезу значної
кількості води. В подальші терміни тверднення
бетонів в повітряно сухих умовах, що приближені
до умов тверднення в початкові терміни для
бетонів підлог, відбувається незначна їх усадка.
Подальші деформації усадки менші для бетонів
на цементі ПЦІІ/А-В-500Р-Н, ніж для бетонів
з цементу ПЦІІ/А-Ш-500Р-Н. В склад цементу
ПЦІІ/А-В-500Р-Н входить вапняк. Встановлено за
допомогою електронномікроскопічного аналізу,
що в бетоні на цементі ПЦІІ/А-В-500Р-Н з часом
утворюються значно більша кількість новоутво-
рень подібних еттрингіту, але з вмістом Са(СО)3,
ніж для бетону на цементі ПЦІІ/А-В-500Р-Н.
Тому значення деформацій усадки бетону в часі
на цементі ПЦІІ/А-В-500Р-Н незначні. Отримані
результати вимірювання деформацій бетону коре-
люють з даними, отриманими на підприємстві
Мapei Italy. Отримані результати підтверджені в
промислових умовах при облаштуванні підлог
по – seamless floor technology.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

1. Jochen Stark, Bernd Wicht Zement und kalk.
Der Baustoff als Werkstoff. Herausgegeben
vom F.A.Finger Institut für Baustoffkunde der
Bauhaus-Universität Weimar, BAUPRAXIS
Birkhäuser, Basel, Boston, Berlin, 2000, 469p.
2. Шейнич Л.А. Промышленное изготовление
материалов контактного твердения на осно-
ве нефелинового шлама и гипсового камня,
Сб.ст. "Наука и техника в городском
хозяйстве", вып.52, Киев, Будівельник, 1983,
с.9-12.
3. Справочник по химии цемента. Под ред.
Б.В.Волконского Л.Г.Судакаса, Ленинград,
Стройиздат, 1980, с.224
4. ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали.
Золи виносу теплових електростанцій для
бетонів. Технічні умови.
5. ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали.
Пісок щільний природний для будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій і робіт.
Технічні умови.
6. ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь і гравій щільні
природні для будівельних матеріалів,
виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови.
7. ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали.
Цементи загальнобудівельного призначен-
ня. Технічні умови.
8. Ларионова З.М. Формирование структуры
цементного камня и бетона, М., Стройиздат,
1971, с.161

Переглядів анотації: 262
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2022-10-17
Як цитувати
admin, admin, Шейніч, Л., Миколаєць, М., Крилов, Є., СУРМАЧЕВСЬКИЙ, А., ЯЩЕНКО, Є., & ПУШКАРЬОВА, К. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЛОУСАДКОВИХ БЕТОНІВ ДЛЯ SEAMLESS FLOOR TECHNOLOGY, ЩО РОЗРОБЛЕНІ ІННОВАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ КОМПАНІЇ ТОВ «АСТОР і КО» З КОМПЛЕКСНОЮ ДОБАВКОЮ ФІРМИ ТОВ «МАПЕІ УКРАЇНА». Наука та будівництво, 32(2). Retrieved із http://journal-niisk.com/index.php/scienceandconstruction/article/view/195