ОЦІНКА СТАНУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ВІБРОДИНАМІЧНИМ МЕТОДОМ ПІСЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОШКОДЖЕНЬ

  • Генадій Фаренюк Доктор техн. наук, професор, директор ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ https://orcid.org/0000-0002-5703-3976
  • Олеся Белоконь Канд. технічних наук, завідувач відділу ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій конструкцій», м. Київ, Україна, https://orcid.org/0000-0002-4722-9350
  • Юрій Немчинов Канд. техн. наук, заступник директора з наукової роботи ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ https://orcid.org/0000-0002-6618-125X
  • Миколай Мар’єнков Канд. техн. наук, провідний науковий співробітник, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0002-7246-845X
  • Дмитро Богдан Канд. техн. наук, провідний науковий співробітник, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0003-2954-3140
  • Конствнтін Бабік Завідувач відділу, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8763-510X
  • Христина Байтала Аспірант, інженер 1 категорії, ДП «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій» https://orcid.org/0000-0001-5507-8057
Ключові слова: ударні вибухові хвилі, вплив хвиль на спорудження, реакція будівлі на обу- рення ударною хвилею, параметри руйнуван- ня від вибухів, частоти коливань будівель різної поверховості, вимірювання частот коливань пошкоджених будівель, оцінка категорій стану

Анотація

Cтаття спрямована на розробку методи-
ки експертної оцінки стану будівель та спо-
руд вібродинамічним методом після військових
пошкоджень. При падінні на конструкцію під
час вибуху ударної хвилі створюється відбитий тиск.

У статті розглянуто параметри повітряної
хвилі, що характеризується миттєвою зміною від
атмосферного тиску до пікового надлишкового
тиску, що є причиною пошкодження та руйну-
вання конструкцій будівель. Від дії ударних хвильможуть виникнути тілесні ушкодження у людини
або руйнування конструкцій будівлі.
Реакція будівлі на ударну хвилю призводить
до зміни горизонтальної жорсткості споруди
при коливаннях. У статті розглянуто основні
складові деформацій будівель. До них відносяться:
деформації вигину поперечних перерізів несучих
конструкцій; деформації зсуву перерізів несучих
конструкцій; поворот будівлі на ґрунті. Показано,
що внесок цих компонентів деформацій при коли-
ваннях неоднозначний і залежить від висоти
будівлі.

 У статті отримано формули для визначення
частоти коливань будівель різної поверховості
(при висоті до 40 м та понад 40 м). Розглянуто
емпіричний підхід для визначення періодів (частот)
власних коливань, наведених у нормах Канади,
України та за літературними джерелами. Для
вимірювання частот коливань будівель, підданих
впливу вибуху, використовується розроблена в
«КПІ» (м. Київ) за участю фахівців ДП НДІБК
8-ми канальна система «Сейсмомоніторинг» з
передачею сигналів від вібродатчиків каналами
радіозв'язку.

Для оцінки залишкового ресурсу будівлі після
військових пошкоджень у статті розглянуто підхід,
заснований на зіставленні частот (горизонтальної
жорсткості) непошкодженої будівлі (експери-
ментальним або розрахунковим методом) та
вимірюваної частоти коливань після пошкоджень.
Запропоновано порівняльну оцінку категорій
стану після пошкодження конструкцій від вибухів
з категоріями, визначеними у ДСТУ-Н Б В. 1.2-18,
призначеного для обстеження будівель та споруд
та оцінки їх технічного стану.
У статті наведено принцип експериментально-
го визначення частоти (або періоду) власних коли-
вань конструкцій, що дозволяє за відомої її маси
оцінити фактичну жорсткість конструкції, яка має
пошкодження. Визначено особливості вібраційної
діагностики будівельних конструкцій, які поля-
гають у тому, що на практиці при руйнуванні та
пошкодженні окремих елементів частоти коли-
вань будівлі зменшуються на кілька відсотків.
Для мети розпізнавання частот власних коли-
вань запропоновано використовувати графіки
функцій когерентності та фазового спектру коли-
вань конструкцій.
Для оперативної оцінки стану будівлі запропоно-
вано використовувати спектральний підхід, засно-
ваний на експериментальній зміні горизонтальної
жорсткості споруди після вибухового пошкоджен-
ня конструкцій.

 

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

https://journals.indexcopernicus.com/search/
details?id=63800&lang=pl

Переглядів анотації: 82
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2022-10-17
Як цитувати