Методичні аспекти сейсмічного районування

  • O.V. Kendzera Член-кореспондент НАН України, кандидат фізико-математичних наук, заступник директора Інституту, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України, м. Київ http://orcid.org/0000-0003-0691-0227
  • Iu.I. Nemchynov Д-р технічних наук, проф., заступник директора інституту з наукової роботи, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ http://orcid.org/0000-0002-6618-125X
  • K.V. Iegupov Д-р технічних наук, проф., Одеський національний морський університет, директор НДІ фундаментальних і прикладних досліджень, м. Одеса http://orcid.org/0000-0002-8342-820X
  • M.G. Marienkov Доктор технічних наук, провідний науковий співробітник, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ http://orcid.org/0000-0002-7246-845X
  • V.K. Iegupov Канд. технічних наук, молодший науковий співробітник, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України, м. Одеса http://orcid.org/0000-0001-5093-6948
  • Iu.V. Semenova Канд. фізико-математичних наук, науковий співробітник, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України, м. Київ http://orcid.org/0000-0003-4628-8663
Ключові слова: землетрус, сейсмічне мікрорайонування, розрахункові акселерограми

Анотація

Досвід діяльності в галузі сейсмічного захисту показує, що основною концепцією сейсмічного захисту в Україні повинно стати впровадження сейсмостійкого проектування і будівництва житла та промислових об‘єктів на базі об‘єктивних знань про кількісні параметри реально існуючої сейсмічної небезпеки в районах розташування конкретних будівельних майданчиків. Забезпечувати реалізацію сейсмічного захисту споруд, об‘єктів і територій від майбутніх землетрусів повинні в межах своєї компетенції всі суб’єкти державної влади і господарювання на території країни. Держава повинна забезпечити достовірну і уніфіковану інформацію від чого потрібно захищатися. Рівень сейсмічної вразливості споруд можна визначити або експериментальним шляхом, або шляхом моделювання їх динамічної поведінки (сейсмічної реакції) споруди, в цілому, або її окремих конструкцій, під час потенційно можливих землетрусів. Останній підхід має суттєву перевагу, як такий, що дозволяє багаторазове повторення розрахунків на змінюваних математичних моделях споруди. Рівень сейсмічної небезпеки є об'єктивною характеристикою території і визначається за допомогою комплексу робіт: загального сейсмічного районування території країни, детального сейсмічного районування окремих її районів, сейсмічного мікрорайонування (СМР) майданчиків розміщення об'єктів. На основі матеріалів СМР виконаних за методом сейсмічних жорсткостей, методом реєстрації землетрусів, спеціальних вибухів та високочастотних мікросейсм, будуються моделі ґрунтових комплексів для усіх таксонометричних ділянок з врахуванням реологічних властивостей ґрунтів для врахування їх поведінки при максимальних сейсмічних впливах. Результатом робіт з сейсмічного мікрорайонування є карта СМР досліджуваного майданчика та набори розрахункових акселерограм для еталонного пункту, або для кожної із виділених на майданчику таксонометричних ділянок.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

IAEA. (2010). SSG-9. Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations. Vienna: IAEA.

Kagan Y.Y.(1999). Universality of the seismic moment-frequency relation. Pure and Applied Geophysics. Vol.155. R. 537-573.

Danciu L., Giardini D. (2015). Global Seismic Hazard Assessment Program - GSHAP legacy. Annals of geophysics, 58 (1) Retrieved from: https://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/article/view/6734

Aptikaev F.F., Erteleva O.O. (2016). Russian seismic scale of the new generation. Questions of engineering seismology, 43(2), 37-46.

Protection against dangerous geological processes, harmful operational influences, fire. Seismic intensity scale. (2010). DSTU-B-B.1.1-28:2010 Retrieved from: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=26656.

Survey, design and territorial activities. Engineering surveys for construction (2nd ed.).(2014).DBN A.2.1-1-2014.

Construction in seismic areas of Ukraine. (2014). DBN B.1.1-12: 2014.

Kendzera A.V, Lesovoy Y.V, Egupov V.K, Verbitsky S.T, Verbitsky U.T, … Kirtoka V.A. (2014). Determination of parameters of seismic effects for seismic design in Odessa. Proceedings of the scientific conference-seminar "Seismological and geophysical research in seismically active regions”. Lviv: SEX.

Kendzera A.V., Sklar A.M., Roman A.A., Isichko E.S., Iliesh I.I., Starodub G.R., Kniazeva V.S. (1989). On the possibility of using of the empirical environment transfer functions for the micro zoning of the areas with complex geology. Evaluation of the effect of strong earthquakes. The Questions of Earthquake Engineering. Vol. 30, 82-89.

Kendera O.V. (2015). Seismic hazard and earthquake protection. Practical implementation of developments of the Institute of Geophysics named after S.I. Subbotin of the National Academy of Sciences of Ukraine. Visnyk NAS of Ukraine, 2, 44-57.

Kendera O.V. (2015). Seismic hazard and seismic protection in Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 3, 9-15.

Kendera O.V, Semenova Yu.V. (2015). Establishing the spectral characteristics of the soil layer in the design of earthquakeresistant buildings and structures. Science and Construction, 4, 48-50.

Rudenko L.G. (ed.). (2007). National Atlas of Ukraine. Kyiv: DNVP Cartography

Nemchinov Yu.I, Babik K.M, Bambura A.M, Bogdan V.M, Marienkov M.G, Khavkin O.K, Tarasyuk V.G, … Gorodetsky O.S. (2014). Construction in seismic areas of Ukraine. DBN B.1.1-12: 2014.

Nemchinov Yu.I, Khavkin O.K, Marienkov M.G, Zharko L.O, Dunin V.A, Babik K.M, Egupov K.V, … Lisitsa M.I. (2013). Practical issues of building dynamics. Scientific and Production Journal of Construction of Ukraine, 6, 6-21.

Ryzhov D.I, Shugailo O.P, Shugailo O.P., Kendzera O.V, Maryenkov M.G, Shenderovich V.Ya., Buryak R.Ya. (2017). On modern requirements for seismic design and assessment of seismic safety of power units of nuclear power plants of Ukraine. Nuclear and radiation safety, 2 (74), 9-13. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129891

Nuclear and Radiation Safety Guide: Determination of Initial Seismic Soil Vibrations for Design Bases (RB-006-98). (2000). Moscow: STC NRS.

Steinberg V.V, Sachs M.V, Aptikaev F.F, Alkaz V.G, Gusev A.A, Erokhin L.Yu., Zagradnik I,I. … Chernov Yu.K. (1993). Methods of seismic impact assessment (manual). Questions of engineering seismology,34,5-94. Retrieved from http://www.emsd.ru/~gusev/main_ru.htm

Aptikaev F.F, Nersesov I.L. (1980). Methods of detailed seismic zoning in the quantitative characteristics of seismic oscillations: Detailed seismic zoning. Moscow: Nauka

Bugaev EG (1985). Methods for estimating the maximum potential of platform earthquakes (on the example of the conditions of the Kalinin NPP site). Notices of the Russian Academy of Sciences. Earth Physics, 2, 35-51.

Fedorov S.A.(ed). (1985). Recommendations for seismic microzoning in engineering surveys for construction. Moscow: Gosstroy SSSR.

Marenkov M.G., Khavkin O.K., Nemchynov Yu.I. (2012). Engineering surveys for construction. Seismic microzoning. Terms. Methodical recommendations (first edition). Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine


Переглядів анотації: 56
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2021-08-30