ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НЕДОБУДОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС

Ключові слова: безпека, водовід, водовипуск, водоприймач, гідротехнічні споруди, гідроакумулююча електростанція (ГАЕС), карбонізація, міцність, надійність, оцінка технічного стану, обстеження, технічний стан

Анотація

В статті розглянуті результати досліджень надійності та безпеки будівельних конструкцій гідротехнічних споруд (ГТС) Дністровської ГАЕС.
Питанням надійності у світі приділяється значна увага. Надійність і безпека споруд повинні бути забезпечені в період експлуатації, а також
при ремонті, реконструкції, консервації та їх ліквідації. ГТС широко застосовуються в різних сферах господарства. Тому важливою задачею
гідроенергетики України є забезпечення безпеки та надійність роботи цих споруд. Наведені особливості роботи ГТС, що потребують їх врахування при проектуванні, будівництві та експлуатації та дана коротка характеристика ГТС Дністровської ГАЕС. Співробітники ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) на замовлення ПРАТ «Укргідропроект» виконали візуальне та інструментальне обстеження (руйнівними та неруйнівними методами) залізобетонних конструкцій кріплення проточної частини водоприймачів та водовипусків для  гідроагрегатів №№ 5, 7, залізобетонних ділянок підвідних водоводів №5 та №6 Дністровської ГАЕС, а також провели інструментальне обстеження буронабивних паль верхньої частини будівлі ГАЕС та технологічного корпусу в межах гідроагрегатів №№ 5-7 і за результатами обстежень дали оцінку їх технічного стану. Визначення глибини карбонізації бетону виконувалося на всіх обстежуваних ділянках. Визначення міцності бетону проводилося із вибурюванням кернів в лабораторних умовах в ДП НДІБК. Показано, що нормативні критерії безпеки і технічні стани щодо гідротехнічних споруд,
які знаходяться в експлуатації, є застарілими і тому слід розробити ДБН, що регламентує принципи визначення критеріїв безпеки, надійності та технічних станів гідротехнічних споруд. Для забезпечення надійності та безпеки гідротехнічних споруд і правового регулювання відносин необхідно якнайшвидше завершити розробку проекту та прийняти Закон України «Про безпеку гідротехнічних споруд».

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

.

Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-07-11