ГІБРИДНА КОНЦЕПЦІЯ IoT, DSS ТА DW В ГЕОТЕХНИЦІ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ УЩІЛЬНЕНОЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

  • Ю. С. СЛЮСАРЕНКО ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0447-3927
  • А.М. ДВОРНИК ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0266-8429
  • Ю. І. КАЛЮХ ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7240-4934
Ключові слова: Cистема прийняття рішень, гібридна концепція, ущільнена міська забудова, датчик вібрації, аналого-цифровий перетворювач

Анотація

Запропоновано гібридну теоретико-методологічну концепцію Інтернету речей - IoT (Internet of Things), системи підтримки прийняття рішень – DSS (Decision Support System) та сховищі данних - DW (Data Warehouse) в геотехніці. Її застосування сприятиме поглибленню наукового розуміння еволюції напружено-деформованого стану основ будівель та споруд шляхом отримання первісної інформації про поточний стан грунтів основи, будівельних конструкцій за допомогою хмарних технологій Інтернету речей - IoT (Internet of Things) у поєднанні з високочутливими сенсорами. Забезпечить уточнене картографування зон небезпеки (осадок, зсувів та ін.), що дозволить на наступних етапах оцінити їх руйнівний потенціал за допомогою системи підтримки прийняття рішень – DSS (Decision Support System). Первісна інформація від IoT буде накопичуватися у сховищі даних - DW (Data Warehouse), що полегшить її цифрове використання у якості вхідних даних DSS. На першому етапі виявлення ґрунтових відмов існують системи моніторингу, які в основному діяли як збір інформації про досліджуваний об'єкт чи явище на базі IoT. Теоретичне обґрунтування концепції
DІS для умов ущільненої міської забудови та динамічних впливів базується на необхідності створення складної системи збору, накопичення,
обробки та використання інформації у цифровому вигляді. Система повинна розкривати специфіку напружено-деформованого стану конструкцій та
фундаментної частини будівлі, прилеглої території та досліджуваної будівлі в цілому за допомогою відповідних показників від прецензійних сенсорів
або контрольно-вимірювальних приладів тощо, з'єднаних за допомогою IoT. Отримана інформація повинна автоматично накопичуватися в DW у
формі бази даних. На наступному етапі ці дані слугуватимуть основою для розробки різних сценаріїв управлінських рішень із використанням DSS.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

.

Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2021-07-11