ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАЛОННИХ БУДІВЕЛЬ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ВИМОГ ДО ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Ключові слова: будівля, енергоефективність, еталонна експлуатація, критерії оцінки, ДБН В.2.6–31

Анотація

Вирішення стратегічного завдання із забезпечення зміни енергетичного статусу житлових та громадських будівель суттєво залежить від рівня
нормативних вимог, при новому будівництві та реконструкції. Необхідність удосконалення системи критеріїв, які визначають можливість
зниження питомих енерговитрат при експлуатації будинків з одночасним забезпеченням теплової надійності конструкцій під час експлуатації обумовлена застосуванням інноваційних технічних рішень у сучасному будівництві. У статті наводиться аналіз наявних даних по фонду житлових та громадських будівель з метою визначення принципів встановлення еталонних підходів при нормуванні показників енергоефективності.
Розглянуто особливості формування житлового та громадського фонду будівель в Україні. Стаття є продовження попередніх наукових робіт, що здійснюються у ДП НДІБК на протязі останніх п’ятнадцяти років, основні з яких наведено у бібліографії і які направлені на розробку методологічних основ при створенні системи норм та стандартів, що забезпечує впровадження сучасних інноваційних технічних рішень у практику вітчизняного будівництва. Проведений аналіз принципів нормування енергетичних характеристик, які змінювались у вітчизняній нормативній базі у часі. В статті розглянуто особливості методичних положень, що існують в Україні та країнах Європейської спільноти, при представленні енергетичних характеристик будівель. Критерії вибору еталонних будівель мають враховувати архітектурні та конструктивні тенденції, які існують при новому будівництві, та конструктивний і інженерний парк існуючих в країні будівель. Визначений перелік еталонних будівель з урахуванням кліматичних особливостей їх експлуатації та функціонального призначення, яке визначає особливості формування мікроклімату і, відповідно, енергетичних
витрат на забезпечення параметрів мікроклімату. Визначений напрямок подальших досліджень щодо встановлення мінімальних вимог до
енергетичної ефективності житлових та громадських будівель.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

.

Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-07-11