Дефекти при виготовленні буроін’єкційної палі в складних інженерно-геологічних умовах, що впливають на її несучу здатність, за властивостями ґрунтової основи

  • R.K. Kovalskyy Канд. технічних наук, зав. лаб., ДП "Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій", м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-9895-9257
Ключові слова: буроін’єкційна паля, дефекти, технологічні параметри, складні інженерно-геологічні умови, вплив, суфозія, випробування, статичне вдавлювальне навантаження

Анотація

У роботі представлено основні дефекти при виготовленні буроін’єкційної палі, що впливають на її несучу здатність за властивостями ґрунтової основи. Систематизовано умови, за яких можливе виникнення дефектів палі при виготовленні та надано загальні рекомендації щодо усунення таких умов. Найбільш впливовою умовою, що спричинює появу дефектів, є така геологічна будова, коли у верхній частині інженерно-геологічного розрізу розташовані водонасичені піщані ґрунти та/або пилувато-глинисті ґрунти з показником текучості більше 0,5, а в нижній частині - пилувато-глинисті ґрунти з показником текучості менше 0,1 - 0,2.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

Execution of special geotechnical work. Bored piles (EN 1536:2010, IDT) DSTU B EN 1536:2015. (2016). Кyiv: SE “Ukrarkhbudinform”.

Guidelines on earthworks execution, bases arrangement and foundations construction: (SNiP 3.02.01-87, MOD) DSTU-N B V.2.1-28:2013. (2014). Кyiv: SE “Ukrarkhbudinform”.

Gurkivskii, O.B., Kovalskyi, R.К., Karpenko, D.А., & Kurash, S.Yu. (2012). Conclusions drawing on the conformity of the arranged piles with the project documentation and developing recommendations on the necessity, scope and piles test sites at the construction of section 1.6 of the object "Residential complex with social and public objects, parking lots and landscaping of the nature monument "Christer Hill” on the 45 Vyshhorodska St. in the Podilskyi district of Kyiv. In A.N.Bambura (Manager). Scientific and Technological Work Report, No GR 316-2938, Reg. No 17734. Kyiv: SE “State Research Institute of Building Constructions”.

Sedin, V.L., Melnyk, A.M., Bikus, K.M., & Shykotiuk, K.A. (2015). Features of the large diameter CFA piles arrangement in multilayered clay soils. Collection of scientific papers (industrial engineering; construction), 1 (43), 214-221. Poltava: PoltNTU.


Переглядів анотації: 280
Завантажень PDF: 367
Опубліковано
2018-03-04