Особливості спрощених розрахунків при обстеженні будівельних конструкцій існуючих будівель (проблеми допустимості та обґрунтованості)

  • P. Yu. Baranov PhD in Economics, Kharkiv, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5302-3837
  • N.M. Koshelieva PhD in Engineering, Senior Researcher, State Enterprise “The State Research Institute of Building Constructions”, Kyiv, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2030-6042
  • H.B. Bashkirov Head of Construction and Earth Works and Valuation Activities Department, Kharkiv Research and Criminalistics Expert Center of MIA of Ukraine, Kharkiv, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5494-9997
Ключові слова: розрахункова схема, навантаження і впливи, опорні зв’язки, обстеження, дефекти та пошкодження, граничні стани, стара забудова, систематизація спрощень

Анотація

Відмічені тези актуальності проблеми, що ми розглядаємо. Виконаний аналіз останніх досліджень і публікацій за даною тематикою. Розроблені задачі для досягнення поставленої мети. Розглянуті особливості проведення спрощених розрахунків найбільш часто використовуваних несучих будівельних конструкцій в процесі обстеження технічного стану будівель та споруд. Проведені класифікація і систематизація спрощених розрахунків будівельних конструкцій. Виконані систематизація спрощень і обґрунтування їх допустимості, що сприяє досягненню максимального рівня достовірності та оперативності розрахунків. Проведений аналіз спрощень при складанні розрахункових схем, визначенні діючих навантажень і впливів, а також виконання спрощених розрахунків. Виявлена область допустимості спрощених розрахунків. Розроблений алгоритм (етапи) виконання спрощених розрахунків будівельних конструкцій. Розглянуті приклади питань судовому експерту, що можуть прогнозуватися і вирішуватися за допомогою спрощених розрахунків будівельних конструкцій при проведенні судових будівельно- технічних досліджень з урахуванням матеріалів даної статті. Надані рекомендації щодо подальших досліджень по даній тематиці. Метою дослідження є обґрунтування допустимої області застосування спрощених розрахунків несучих будівельних конструкцій, що найбільш часто зустрічаються. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше розглядаються проблеми обґрунтованості і допустимості, а також систематизації спрощених розрахунків несучих будівельних конструкцій. Результати дослідження мають практичну значимість при проведенні будівельно-технічних досліджень з оцінки технічного стану та проведення судових експертиз.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

Guidelines for inspection of buildings and facilities for identification and evaluation of their technical condition: DSTU-N B V.1.2- 18:2016. (2017).

Scientific and technical support of construction projects. System for ensuring the reliability and safety of construction projects: DBN V. 1.2-5:2007. (2008).

The constructions of buildings and structures. Concrete and reinforced concrete structures. General rules: DBN V.2.6-98:2009. (2011).

The constructions of buildings and structures. Masonry and reinforced masonry structures. General rules: DBN V. 2.6-162:2010. (2011).

Repair and reinforcement of bearing and enclosing civil structures and bases of buildings and constructions: DBN V.3.1-1-2002. (2003).

General principles for ensuring the reliability and constructive safety of buildings, facilities, civil structures and bases: DBN V.1.2-14:2009. (2009).

Holyshev, A.B., & Tkachenko, I.N. (2001). Analysis of load-bearing reinforced concrete structures reinforcements for industrial buildings and facilities. Кyiv: Lotos.

Vakhnenko, P.F. (1990). Masonry and reinforced masonry structures. Кyiv: Budivelnyk.

Nemchynov, Iu.I. (1995). Method of spatial finite elements (as applied to the buildings and facilities analysis). Кyiv: NDIBK.

Klepikov, S.N. (1996). Analysis of structures on a deformable base. Кyiv: NDIBK.

Design of concrete structures. General rules and rules for buildings: Eurocode 2 (Part 1). (2001). Brussels.

Design of steel structures. Eurocode 3: EN 1993-1-8:2005.

Oehlers D.J., Haskett M., & Lucas, W. (2011). FRP-Reinforced Concrete Beams: Unified Approach Based on IC Theory. School of Civil, Environmental and Mining Engineering, University of Adelaide, South Australia, Australia.

Guo, Z. (2014). Principles of Reinforced Concrete. Oxford, USA: Elsevier Inc.


Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2020-03-02