Використання міжнародного досвіду механічного стикування арматури в Україні

Ключові слова: з’єднання арматурних стрижнів, з’єднання внапустку, зварне з’єднання, механічне муфтове з’єднання, механічне опресоване з’єднання, Спрут-Україна

Анотація

Представлена проблематика стикування арматури внапустку і за допомогою зварювання, а також альтернативний і більш технологічний спосіб її вирішення – стикування за допомогою опресованих з’єднувальних муфт.
З’єднання внапустку зарекомендували себе в конструкціях з невеликими номінальними діаметрами арматури, низькою її межею плинності і висотою будівель до 15 поверхів.
Метод стикування за допомогою зварювання є більш універсальним, але його використання тягне за собою здорожчання і ускладнення ходу виконання робіт зі зведення конструкцій. Якість виконання зварних з’єднань залежить від багатьох факторів і пов’язана з існуючою проблематикою процесу виконання зварних з’єднань.
Аналіз світової практики будівництва показує існування більш надійного, технологічного і ефективного методу з’єднання арматури – за допомогою з’єднувальних муфт (механічне муфтове з’єднання).
В статті викладено успішний закордонний досвід використання механічних з’єднань арматури в США, Японії, Китаї, Казахстані, ОАЕ і багатьох інших країнах.
Необхідно відзначити, що з введенням в дію ДБН В 2.6-98 і ДСТУ Б В.2.6-156, нормативно допустимими методами з’єднання арматурних стрижнів в Україні є з’єднання внапустку, зварні з’єднання і механічні з’єднання.
Проаналізовані і систематизовані основні технічні вимоги до з’єднань арматури, а також обґрунтовані основні переваги механічних з’єднань. Аналіз закордонних і вітчизняних нормативних документів показав, що в Україні механічні з’єднання повинні задовольняти більш жорстким вимогам.
Приведені методологія і результати випробувань опресованих з’єднань. Результати комплексних експериментально-теоретичних досліджень опресованих з’єднань дозволили розробити ряд нормативних документів.
Технологія стикування арматури опресуванням муфт застосовувалась на безлічі будівельних об’єктів, в тому числі і в сейсмічних районах.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

Hurd, M. K. (1998). Mechanical vs. lap splicing. Retrieved from http://www.concreteconstruction.net/_view-object?id=00000153-8c4e-dbf3-a177-9c7f8a4e0000

Boretskaia, N. (2017). To the problem of joining reinforcing bars during the construction of monolithic reinforced concrete. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN =UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ ntab_2017_1_10.pdf

Analysis of the world experience of the mechanical jointing of the bar reinforcement by coupling butt-pressing (Repair Splicing System). Retrieved from http://www.enerprom.ru/qa/111.html

Building code requirements for structural concrete and commentary (ACI 318-14). Fermington Hills, Michigan, USA: American Concrete Institute. (2014).

Buildings and facilities structures. Concrete and reinforced concrete structures. Design rules: DSTU B V.2.6-156:2010 (2011).

Construction in seismic regions of Ukraine: DBN V.1.1-12:2014. (2014).

Nesterenko, Y. Mechanical connection of reinforcement as an alternative to conventional jointing methods. Retrieved from http:// sprut-ukraina.com.ua/articles/mehanicheskoe-soedinenie-armatury-kak-alternativa-obscheprinyatym-metodam-stykovki.html

Klymovych, I. (2012). Work of joints of reinforcement of reinforced concrete structures for construction in seismic areas. (PhD Thesis, Engineering). Кyiv, Ukraine.

Buildings and facilities structures. Concrete and reinforced concrete structures. General provisions: DBN V.2.6-98:2009. (2011).

Welded and embedded elements, welded reinforcing connections and embedded elements for reinforced concrete structures. General Technical Specification: DSTU B V.2.6-168:2011 (GOST 10922-90, MOD). (2012).

Reinforcing rod for reinforced concrete structures. General specification: DSTU 3760:2006 (ISO 6935-2:1991, NEQ). (2007).

Mechanical joints of reinforcing rods with couplings crimping. Specifications: ТU U V.2.8-45.2-35641811-001:2008. (2008).

Guidance on the use of mechanical coupling connections with conical thread in the design and manufacture of reinforced concrete structures: DSTU–N B V.2.6-155:2010. (2011).

Reinforcing steel. Tensile Test Methods: GOST 12004-81. (1983).

Steels for the reinforcement of concrete. Reinforcement couplers for mechanical splices of bars. Part 2: Test methods: ISO 15835- 2:2009. (2009).

Coupling connections for reinforcement bars. Specifications: ТU U V.2.7-45.2-35641811- 002:2008. (2008).

LLC SPRUT-UKRAINE. Methodical recommendations on the mechanical connection of reinforcement rods by connections crimping. (2008). Kyiv: State "Research institute of building production named of V.S. Balitsky" (NDIBV).


Переглядів анотації: 28
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2020-03-02