До питання міцності і класу бетону на стиск в конструкціях

  • L.O. Zharko PhD, Docent, Head of Department, State Enterprise «State Scientific Research Institute of Building Constructions», Kyiv, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5966-1060
  • V.P. Ovchar PhD, Leading Researcher, State Enterprise «State Scientific Research Institute of Building Constructions», Kyiv, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3896-2729
  • V.H. Tarasyuk PhD, Dep. Dir. on Scientific and Normative and Methodological Work, State Enterprise «State Research Institute of Building Constructions», Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3844-1376
  • О.А. Fesenko PhD, Head of department, State Enterprise «State Research Institute of Building Constructions», Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8154-2239
Ключові слова: міцність і клас бетону на стиск, визначення міцності і класу бетону безпо- середньо в конструкціях, розподілення кубикової міцності на стиск, характеристична міцність, середня міцність, мінімальна міцність, коефіцієнт варіації, вирішення спірних питань з оцінки міцності

Анотація

В статті узагальнено досвід роботи щодо визначення міцності і класу бетону на стиск безпосередньо в конструкціях, які становлять показники однієї з основних вимог, щодо забезпечення механічної міцності і стійкості споруд. Їх не однозначне трактування на стадіях підбору складу бетону, виготовлення продукції, експлуатації споруд призводить до конфлікту інтересів і корупційних ризиків між виробником бетону, будівельником, інвестором. Розглянуто два підходи до оцінки міцності і класу бетону: перший – з економічних інтересів виробника бетону (можливість економії цементу в налагодженому стабільному виробництві), другий – з позиції споживача (забезпечення проектних показників). Перший - базується на коефіцієнті варіації міцності випробуваних контрольних зразків-кубів бетону, що декларує виробник бетонної суміші, і який, як показав розрахунок зв’язку між середньою і характеристичною міцністю бетону на стиск при різних коефіцієнтах варіації і класах міцності бетону на стиск, може суттєво змінити результати оцінки. Другий - базується на використанні еталонних зразків-кернів, відібраних безпосередньо з конструкції, які випробовують і інтерпретують за міжнародним досвідом. Показано різницю, в оцінках міцності при використаннях вибірок результатів випробувань усіх зразків у порівнянні до партій, в яких видалено найменші значення. Обидва підходи проаналізовано на досвіді визначення класу міцності бетону на стиск, на відібраних зразках-кернах з плити перекриття існуючої споруди, усієї та окремих її ділянок; результати виявилися далеко не однозначні і не відповідали проекту. Слід чітко визначити сфери застосування норм і стандартів, які по-перше, обслуговують технологію і ринок виробництва бетонної суміші та бетонних і залізобетонних виробів, по-друге, забезпечують отримання фактичних характеристик існуючих виробів, конструкцій і споруд та їх відповідність проекту. Доцільно, особливо для споруд підвищеної відповідальності та у спірних питаннях, результати, що отримані за першим підходом на контрольних зразках бетонної суміші, перевіряти випробуванням зразків-кернів, відібраних з конструкцій.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

Runova, R.F., Rudenko, I.I., & Troian, V.V. (2013). On the amendment of the concrete strength determination standards. Kyiv, Ukraine: Kyiv National University of Construction and Architecture.

Buildings and facilities structures. Concrete and reinforced concrete structures. Basic principles: DBN V.2.6-98:2009. (2011).

Transport facilities. Bridges and pipes. Main design requirements: DBN V.2.3-22:2009. (2009).

Building materials. Concretes. Rules for the strength control: DSTU B V.2.7-224:2009. (2010).

Neville, A. (2001). Core Tests – Easy to Perform, Not Easy to Interpret. Concrete International, 23 (11), 59-68.

Evaluation of Strength Test Results of Concrete (ACI 214R-02). 2002.

Guide for Obtaining Cores and Interpreting Compressive Strength Test Results of Concrete (ACI 214.4R-03). (2003).

In-Place Methods to Estimate Concrete Strength (ACI 228.1R-03). (2003).

Guide to Evaluation of Strength Test Results of Concrete (ACI 214R-11). (2011).

Brunarski, L., & Dohojda, M. (2016). An approach to in-situ compressive strength of concrete. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 64(4), 687-695. DOI: 10.1515/brasts-2016-0078

Building materials. Concrete mix and concrete. General specification: DSTU B V.2.7-176:2008 (EN 206.1:2000, NEQ). (2010).

Building materials. Concretes. Methods of strength evaluation on cores drilled from structures: DSTU B V.2.7-223:2009. (2010).

Assessment of concrete compressive strength in structures and precast concrete elements: DSTU B EN 13791:2013 (EN 13791:2007, IDT). (2014).

Tarasiuk, V.H., Zharko, L.O., Ovchar, V.Р., & Boretska, N.S. (2019). The determination of concrete strength and grade. Science and construction, 2 (20), 31-37.

Reinforced concrete structures. Magnetic method for the determination of the concrete protection layer thickness and the reinforcement location: DSTU B V.2.6-4-95 (GOST 22904-93). (1995).

Building materials. Concretes. Methods for strength determination using reference specimens: DSTU B V.2.7-214:2009. (2010).


Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2020-03-02