Конференція "Будівництво в сейсмічних районах України"

2018-04-25
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 • Удосконалення норм проектування сейсмостійких будівель та споруд. Стан і перспективи.
 • Сейсмічний ризик та сейсмічна небезпека. Методи і результати розрахунків на сейсмостійкість.
 • Інженерний аналіз наслідків землетрусів. Підсилення і відбудова будівель та споруд після землетрусів.
 • Експериментальні методи досліджень сейсмостійкості будівель та споруд.
 • Інженерно-геологічні дослідження і сейсмічний моніторинг. Сейсмічне районування і мікросейсморайонування. Взаємодія фундаментів споруд із основою.
 • Сейсмостійкі конструкції будинків та споруд.
 • Проектування будинків та споруд із урахуванням вимог національних стандартів, що гармонізовані з відповідними частинами Єврокоду 8.
 • Сейсмоізоляція споруд і конструкцій.
 • Методи чисельного розв’язання динамічних задач будівельної механіки.
 • Підготовка кадрів для будівництва.
 • Паспортизація і залишковий ресурс  будівель та споруд на сейсмонебезпечних територіях.
 • Контроль якості будівництва - особливості і проблеми.
 • Науково-технічний супровід проектування і будівництва будівель та споруд на сейсмонебезпечних територіях.
Для участі в конференції запрошуються наукові співробітники, будівельники та інші спеціалісти, які мають досвід роботи із зазначених питань, а також представники органів місцевої влади  сейсмонебезпечних районів.

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська, російська, англійська

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Конференція відбудеться в м. Одеса 10 - 14 вересня 2018 р. в приміщенні пансіонату «Совіньон». Пансіонат «Совіньон» - комплекс в Одесі, що відповідає вимогам до баз розміщення. Пансіонат розташований на березі Чорного моря в 10 км від центру Одеси.
Адреса: м. Одеса, провулок Южносанаторний, 2.
Розміщення можливо в номерах таких категорій:

 • «Стандарт» (двомісний);
 • «Люкс» (двомісний);
 • «Бізнес-клас» (двомісний);
 • «Бунгало кам’яне» (чотирьохмісний);
 • «Котедж дерев’яний» (чотирьохмісний);
Вартість проживання  та харчування в пансіонаті «Совіньон»  учасники конференції сплачують самостійно. 
З більш детальними умовами проживання та харчування в пансіонаті можна ознайомитись: 
www.sovinyon-resort.com.ua.
Бронювання номерів:
www.sovinyon-resort.com.ua
e-mail: sovinyon-resort@mail.ru
Телефони: (048) 719-09-13, (048) 719-09-14

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
Заявка на участь – до 30.07.2018 р.
Доповіді приймаються – до 30.07.2018 р.
Прибуття до м. Одеси – 10.09.2018 р.
Робота конференції – 10 - 14.09.2018 р.
Від'їзд учасників конференції – 14.09.2018 р.

НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЧАСТІ
Матеріали конференції необхідно надіслати до Оргкомітету не пізніше 30 липня 2018 р. (до 10 повних сторінок), надрукованих шрифтом Тimes New Roman у Windows – Word. Розмір шрифту 12 кегель, формат А4, ілюстрації вставляються в текст статті з розширенням jpg. Формули мають бути набрані як символи.
Адреса: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 5/2, ДП НДІБК. 
E-mail: s.glazkova@ndibk.gov.ua
Матеріали конференції будуть надруковані в збірнику ДП НДІБК «Будівельні конструкції», журналі «Наука та будівництво», збірнику наукових праць ОДАБА "Вісник ОДАБА" та журналі «Tehnički glasnik - Technical Journal» Університету «Север» (Хорватія). 
Наукові статті повинні мати такі структурні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її звязок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розвязання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки дослідження і перспективи подальших розробок за напрямом.

З вимогами щодо оформлення статей та правилами представлення рукописів можна ознайомитися на відповідних сайтах:

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Учасники конференції сплачують оргвнесок у розмірі 2400 грн. (дві тисячі чотириста грн., у т. ч. ПДВ 400 грн.) Державному підприємству “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” (ДП НДІБК) на Р/рахунок № 26001583717 в АТ “Райфайзен Банк Аваль”, м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 02495431, ІПН 024954326584, номер свідоцтва платника податку 100160751. Учасники конференції з інших країн сплачують оргвнесок за участь у конференції згідно з рахунком, виставленим ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК), в доларах США або євро за курсом Національного банку України, в сумі еквівалентній ста доларам США. Для отримання рахунку слід звернутися в секретаріат конференції в м.Києві.
 2. Оргвнесок включає: участь в роботі конференції, отримання повного комплекту матеріалів конференції, поштові витрати, вартість екскурсії, організаційні витрати, редагування і видання праць.
 3. За рахунок одного оплаченого оргвнеску один автор (в т. ч. в співавторстві) може опублікувати 1 (одну) статтю. Вартість публікації кожної додаткової статті того ж автора складає 400 (чотириста) гривень.
 4. Вартість публікації однієї статті без участі в конференції складає 400 (чотириста) гривень.
 5. Статті будуть опубліковані за умови:
  • сплати організаційного внеску до 01.08.2018 р.;
  • оплати за додаткову статтю до 01.08.2018 р.;
  • оплати за публікацію статті без участі в конференції до 01.08.2018 р.

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Від ДП НДІБК:
(044) 249-38-07 – Лебедєва Лариса Іванівна
(044) 249-37-06 – Бабік Костянтин Миколайович
(044) 249-37-03 – Глазкова Світлана Валентинівна
факс: (044) 248-89-09
E-mail: s.glazkova@ndibk.gov.ua
Від ОДАБА:
(068) 593-49-38 - Петраш Світлана Вікторівна
(067) 628-79-17 - Шеховцов Ігор Владиславович 
E-mail: SvetlanaPetrash@ukr.net

Завантажити: Інформаційне повідомлення
Загрузить: Информационное сообщение
Download: Information message

Завантажити: Реєстраційний лист
Загрузить: Регистрационный лист