Інформація про підписку на журнал

2021-02-18

Шановні колеги!

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» видає науково-технічний журнал «НАУКА ТА БУДІВНИЦТВО».

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20575-10375Р від 24.02.2014 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 261). Журнал входить до міжнародної наукометричної бази даних Сopernicus з № 1(15) 2018 року.

У виданні  розглядаються актуальні теми галузевої науки та стратегічного розвитку будівельної галузі, житлово-комунального господарства.

Перелік тем для публікацій:

 • проблеми розвитку будівельної галузі та житлово-комунального господарства;
 • інноваційні проекти та інвестиційна політика в галузі будівництва та архітектури;
 • технічне регулювання у будівництві;
 • проблеми сталого розвитку міст, архітектури та містобудування;
 • нові будівельні матеріали, вироби, конструкції та технології їх виготовлення;
 • надійність та безпека будівельних конструкцій, будівель та споруд;
 • сейсмостійке будівництво;
 • будівництво в складних інженерно-геологічних умовах;
 • проблеми об’єкта «Укриття» ЧАЕС;
 • будівельна теплофізика;
 • енергозберігаючі технології, енергоефективність, енерго- та ресурсозбереження;
 • зелене будівництво та питання екології;
 • пожежна безпека будівельних конструкцій, обстеження та паспортизація об’єктів нерухомості;
 • науково-технічний супровід будівництва;
 • аналітичні огляди: архітектура, будівництво.

Періодичність виходу -  4 номери на рік.

Розповсюдження. Журнал розповсюджується:

 • за передплатою – вартість підписки 4-х номерів на 2021 р. 1500 (одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп. без ПДВ), поштові витрати за рахунок отримувача;
 • за адресою обов’язкової розсилки науково-технічних видань;
 • на будівельних виставках, конференціях, семінарах, при проведенні «Круглих столів», симпозиумів.

Для оформлення підписки на журнал «НАУКА ТА БУДІВНИЦТВО» просимо звертатися за адресою: http://www.niisk.com або за тел. (044) 249-37-03.

Договір на річну передплату у 2021 р.

Статті для публікації в журналі повинні відповідати вимогам МОН України до наукових статей, що розміщені на сайті www.niisk.com.

Редакція журналу: 03037, м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2, ДП НДІБК,

(044) 249-72-34, 050-415-36-21, факс 248-89-09, E-mail: journal@ndibk.gov.ua.