РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор

Фаренюк Геннадій Григорович
доктор технічних наук, професор,
директор ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»,
Київ, Україна

Заступник Головного редактора

Калюх Юрій Іванович
доктор технічних наук, професор,
заступник завідувача відділу ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»,
Київ, Україна

Виконавчий редактор

Овсяннікова Тетяна Миколаївна
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»,
Київ, Україна

Редакційна колегія:

Балаш Георгій Ласло
доктор технічних наук, професор,
завідувач відділу, Будапештський університет технологій та економіки,
Будапешт, Угорська Республіка

Бамбура Андрій Миколайович
доктор технічних наук, професор,
завідувач відділу, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»,
Київ, Україна

Брандль Хайнц
доктор технічних наук, професор,
директор інституту, Віденський університет технологій,
Відень, Австрійська Республіка

Ванічек Іван
доктор технічних наук, професор,
Чеський технічний університет,
Прага, Чеська Республіка

Жусупбеков Аскар Жагпарович
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри, Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова,
Астана, Республіка Казахстан

Ковров Анатолій Володимирович
кандидат технічних наук, професор,
ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури,
Одеса, Україна

Назаренко Іван Іванович
доктор технічних наук, професор,
президент Академії будівництва України,
Київ, Україна

Немчинов Юрій Іванович
доктор технічних наук, професор,
перший заступник директора інституту з наукової роботи, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»,
Київ, Україна

Савицький Микола Васильович
доктор технічних наук, професор,
ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури,
Дніпро, Україна

Шейніч Леонід Олександрович
доктор технічних наук, професор,
завідувач відділу, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»,
Київ, Україна